BetterRun: جایگزین متریال‌دیزاین ران ویندوز

یک جایگزین برای پنجره معروف ران ویندوز با طراحی متریال، اجرا شده در ویندوزفرم با سی‌شارپ دات‌نت، با تمام قابلیتهای پنجره ران ویندوز

قابلیت ها و پوسته های بیشتر به برنامه اضافه خواهد شد و برنامه برای دانلود در دسترس خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *